Световният ден на множествената склероза 28 май 2014

Световен МС ден 2014

Фондация МС Общество България продължава кампанията за повишаване информираността и разбирането за множествена склероза (МС) през май 2014 в отговор на нарасналата нужда на общността от повече информация за МС, начините за диагностика, лечение и социалните аспекти на болестта.

Като акцент на кампанията за повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с МС и промяна в обществените нагласи спрямо тях, МС Общество България отбелязва Световния ден на множествената склероза с кръгла маса на тема “Множествена склероза – достъп до лечение и достъп до пазара на труда” в Парк-хотел “Москва”, София на 28 май 2014.

Поканени са представители на Министерство на здравеопазването, Национална здравно-осигурителна каса, Комисиите по множествена склероза в страната, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”, Агенция на хората с увреждания, Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Организации на работодатели, Пациентски организации и МС общността.

Програма на събитието

Списък на поканените

Кръглата маса дискутира теми като:

  • Регламенти и новости в лечението на множествена склероза;
  • Достъп до канабиноидно лечение (коноп и неговите екстракти ) на МС;
  • Промяна на нагласите на работодателите по отношение наемането на работа на хората с МС;
  • Стимули за работодателите за приспособяване на работната среда спрямо нуждите на хората с МС;
  • Превантивни мерки срещу изключване от пазара на труда на хората с МС, реинтеграция и премахване на преградите.

Оттук можете да изтеглите Наръчника “Работа и множествена склероза”:
 

Работа и множествена склероза

Спонсори на събитието